Το ΑΙΤΗΜΑ υλοποιεί πρόγραμμα Παρακολούθησης του Συστήματος Κράτησης Παράτυπων Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Επισκέψεις σε χώρους κράτησης

Διερεύνηση υποθέσεων κρατουμένων

Υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη τελικής έκθεσης

Χρόνος υλοποίησης του προγράμματος: Σεπτέμβριος 2015 - Νοέμβριος 2016 

 [Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Παρακολούθησης Συστήματος Κράτησης Παράτυπων Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015]

 [Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Παρακολούθησης Συστήματος Κράτησης Παράτυπων Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο, Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016]

 [Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Παρακολούθησης Συστήματος Κράτησης Παράτυπων Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο, Απρίλιος - Ιούνιος 2016]

 [Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Παρακολούθησης Συστήματος Κράτησης Παράτυπων Μεταναστών και Αιτούντων Άσυλο, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2016]

 [Τελική έκθεση "ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ"]

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και την Μετανάστευση (EPIM)

www.epim.info