Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) με την επωνυμία «ΑΙΤΗΜΑ» διαχειρίζεται τον ιστότοπο http://www.aitima.gr. Με την επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστότοπο αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους όρους και κανόνες που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επομένως παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο του ιστοτόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με την παρούσα Πολιτική δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση και να αξιοποιείτε τον ιστοτόπου και το περιεχόμενό του.
Η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπού του καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μόνο με την διαδικτυακή ανάρτησή του τροποποιημένου περιεχομένου αυτού. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν επηρεάζουν δεδομένα εισηγμένα με βάση παλαιότερη έκδοση της παρούσας Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορούν το είδος των συλλεγόμενων από τον ιστότοπό μας δεδομένων καθώς και την διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την οργάνωσή μας κατόπιν της συλλογής τους. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνεστε για το αν αποκαλύπτουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλους και για τις επιλογές σας όσον αφορά τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Σημειωτέον ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εφαρμογή μόνο στον ιστότοπο http://www.aitima.gr και όχι σε ιστοτόπους άλλων τυχόν συνδεδεμένων με τη δική μας οργανώσεων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά μόνο την επίσκεψή σας στον ιστότοπο http://www.aitima.gr.

 

Προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση του ιστοτόπου http://www.aitima.gr

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως χρήστη του ιστοτόπου http://www.aitima.gr διέπεται προστατεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης της παρούσας Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά:

  

1)        Σε περίπτωση δωρεάς


Σε περίπτωση online δωρεάς η Μ.Κ.Ο. «AITHMA» τηρεί όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ καθώς και διεύθυνση αλληλογραφίας. Επισημαίνεται ότι οι online δωρεές σας γίνονται μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων PayPal. Τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ccv number και ημερομηνία λήξης) θα καταχωρούνται από την εταιρεία με την επωνυμία «PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.» και με έδρα στο Λουξεμβούργο, bld Royal αρ. 22-24, L-244, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Το «ΑΙΤΗΜΑ» διατηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά στοιχεία του δωρητή για την επικοινωνία μαζί του και για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων δωρεών του αλλά όχι τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών μέσω των οποίων γίνονται οι δωρεές.

 

2)        Τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων


Η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
Η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» διαφυλάσσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των δωρητών και υποστηρικτών του και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης νόμου. Η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» διατηρεί αρχεία με τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης των εσόδων, ενημέρωσης για τη δράση της οργάνωσης και για στατιστικούς σκοπούς. Η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» δε μοιράζεται τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει με μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες εταιρίες ή ομάδες. Ενδέχεται να μοιραστούμε ορισμένα από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/εταιρείες τεχνικής υποστήριξης– με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσουν να φέρουμε σε πέρας το έργο και τις δράσεις της Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ιστότοπό μας. Οι εταιρίες ή ομάδες αυτές δεν μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από όσα υπαγορεύουν οι οδηγίες μας. Όταν παρέχετε στη Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση των δεδομένων σας είναι ασφαλής. Επισημαίνεται πάντως ότι, καθώς για καμία διαδικτυακή μεταφορά δεδομένων δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι απόλυτα ασφαλής και παρόλο που καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που της μεταβιβάζονται και η μεταβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν έχουμε υποχρέωση από το νόμο να τα αποκαλύψουμε σε αρμόδιες κρατικές αρχές ή ιδιωτικούς φορείς λόγω τυχόν σχέσης των δεδομένων με υπάρχουσα διερεύνηση στο πλαίσιο ποινικής δίωξης, δικαστικής κλήτευσης ή ανάλογης διαδικασίας.

 

3)        Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων


Ως υποκείμενο των δεδομένων μπορείτε να ζητήσετε τηλεφωνικά (210 9241677), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitima @ freemail.gr), μέσω Facebook (https://www.facebook.com/ngo.aitima) ή ταχυδρομικά (Τρίπου 4 - 6, Αθήνα 117 41)  να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή για περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά. Στην περίπτωση αυτήν η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ», το αργότερο εντός 15 ημερών, σας ενημερώνει για τα τηρούμενα δεδομένα που σας αφορούν. Επίσης, μετά από σχετικό αίτημά σας η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» άμεσα τροποποιεί, διορθώνει ή διαγράφει τα τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

4)     Cookies


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη του ιστοτόπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου. Η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» χρησιμοποιεί cookies με περιορισμένες δυνατότητες. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που κάνατε χρήση του ιστοτόπου στο παρελθόν. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα cookies μόνο για “τυφλή” (μη προσωποποιημένη) στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με το κοινό. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (browser) σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. (Επειδή κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να ανατρέχετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies).

 

5)        Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους


Στον ιστότοπο της Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι (links) προς ιστοτόπους τρίτων. Επιπλέον, άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους (links) προς τον ιστότοπο της Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ». Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» δεν διαχειρίζεται τους ιστοτόπους τρίτων και όταν κάνετε χρήση αυτού του ιστοτόπου, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των ιστοτόπων αυτής της κατηγορίας και ότι δεν υιοθετεί ούτε είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστοτόπους. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» δεν φέρει ευθύνη ούτε μπορεί να καταστεί καθοιονδήποτε τρόπο υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τους εν λόγω ιστοτόπους.

 

6)        Επικοινωνία


Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα/e-mail στη διεύθυνση aitima @ freemail.gr.

 

7)        Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης


Η χρήση αυτού του ιστοτόπου παρέχεται από την Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ» σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο για νόμιμους σκοπούς αποκλειστικά, με σεβασμό στα δικαιώματα τρίτων και χωρίς να περιορίζει ή να απαγορεύει τη χρήση και απόλαυση του ιστοτόπου από οποιονδήποτε τρίτο.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και εν γένει όλα τα αρχεία του ιστοτόπου προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του εσωτερικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα μέρος του ως άνω περιεχομένου ή το όλο δεν μπορεί να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση και στην περίπτωση αυτή μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα αντιπροσωπευτικά του ιστοτόπου ή τρίτων μερών και των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ιστοτόπου ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης του ιστοτόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα αντιγραφής, εμπορικής εκμετάλλευσης, πώλησης, μεταπώλησης, αναπαραγωγής, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση aitima @ freemail.gr.

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εσωτερικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε πρόβλεψη των ως άνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, η χρήση του παρόντος ιστοτόπου πρέπει να τερματιστεί άμεσα.