Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 8 μμ θα γίνει μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο ΑΙΤΗΜΑ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με προαιρετική συνεισφορά για τους σκοπούς του οργανισμού μας.

 

https://www.facebook.com/events/624589137938421/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAlSgnWhZ8Y4jPrjo9LuwADYMBYujNoG0RS-9_kziqvrJmfEpIM6bqCvYY_z2Afrbg7IpHyTodF-ZaY&fref=mentions