Άρθρο της Κατερίνας Τζουμερκιώτη στο ΕΘΝΟΣ που παρουσιάζει υπόθεση που χειρίζεται το ΑΙΤΗΜΑ. Η υπόθεση αναδεικνύει τα προβλήματα της διαδικασίας ασύλου και την συνακόλουθη ταλαιπωρία των προσφύγων.

Δείτε το αρχείο pdf

Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο στηρίζει τις αιτήσεις ακυρώσεως που συζητούνται αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αφορούν τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας ασύλου. Διακυβεύεται όχι μόνο η διεθνής προστασία στην Ελλάδα αλλά το κράτος δικαίου και η ίδια η δημοκρατία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Δείτε αρχείο pdf